Akreditēta laboratorija

Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija "Gruntseksperts"

Par mums

Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija “Gruntseksperts” ir dibināta 2014. gadā. 2015. gada maijā laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 grunts un minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšanā (Latvijas Nacionālajā akreditācijas biroja reģistrācijas numurs LATAK-T-510), no 2018. gada laboratorija ir akreditēta ūdens un grunts fizikālā un ķīmiskā testēšanā.

Laboratorijai ir plašākais grunts fizikāli mehāniskās testēšanas piedāvājums Latvijā. LĢL “Gruntseksperts” veic grunts un gruntsūdens agresivitātes noteikšanu pret betonu un tēraudu.

Paraugu testēšanu veic augsti profesionāls personāls ar vairāk nekā 30 gadu darba pieredzi, izmantojot mūsdienīgas testēšanas metodes un iekārtas.