Pakalpojumi

Metodes atzīmētas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.

Grunts fizikālās īpašības

Mitrums pēc LVS EN ISO 17892-1:2015

Mitrums pēc ГОСТ 5180-2015*

Blīvums pēc LVS EN ISO 17892-2:2015

Blīvums pēc ГОСТ 5180-2015*

Minerāldaļiņu blīvums pēc LVS EN ISO 12892-3:2016

Minerāldaļiņu blīvums pēc ГОСТ 5180-2015*

Granulometriskais sastāvs pēc LVS EN ISO 17892-4:2005

Granulometriskais sastāvs pēc ГОСТ 12536-2014*

Plastiskuma rādītāji pēc:

  • Plūstamības (krītošais konuss) un plastiskuma robežas LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013
  • Plūstamības (balansējošais Vasiļjeva konuss) un plastiskuma robežas ГОСТ 5180-2015*
  • Plūstamības robeža ar Kasagrandes iekārtu*

Filtrācijas koeficients (mālainai un smilšainai gruntij) pēc LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013

Filtrācijas koeficients (mālainai un smilšainai gruntij) ГОСТ 25584-90*

Grunts mehāniskās īpašības

Saspiežamība (deformācijas modulis Eoed, konsolidācijas koeficients cv) pēc LVS EN ISO 17892-5:2017

Saspiežamība (deformācijas modulis, konsolidācijas koeficients cv) ГОСТ 12248-2010*

Vienasu tests (grunts pretestība vienasu spiedei R, nedrenātās bīdes pretestība cu) pēc LVS CEN ISO/TS 17892-7:2005*

Vienasu tests (grunts pretestība vienasu spiedei R, nedrenātās bīdes pretestība cu) ГОСТ 12248-2010*

Pretestība bīdei (iekšējas berzes leņķis, saiste) pēc LVS CEN ISO/TS 17892-10:2005

Pretestība bīdei (iekšējas berzes leņķis, saiste) ГОСТ 12248-2010*

 

Trīsasu testi pēc

  • LVS CEN ISO/TS 17892-8:2005- nekonsolidēts, nedrenēts trīsasu tests (NN)
  • LVS CEN ISO/TS 17892-9:2005 – konsolidēts, nedrenēts trīsasu tests (KN)

konsolidēts, drenēts trīsasu tests (KD)

  • ГОСТ 12248-2010* (visi testi: NN, KN, KD)

Grunts uzbriešana un izplešanās pēc ГОСТ 12248-2010, p.5.6.*

Lineārais nožuvums pēc BS 1377, Part 2:1990*

Dabīgās nogāzes leņķis pēc E.Čapovska metodes*

Maksimālā molekulārā ūdensietilpība pēc  E.Čapovska metodes*

Minerālie materiāli

Mitrums pēc LVS EN 1097-5:2012*

Irdena bēruma blīvums  pēc LVS  EN 1097-3:1998

Granulometriskais sastāvs pēc LVS EN 933-1:2013

Proktora sablīvēšana pēc LVS EN 13286-2:2012/NAC:2015, p.7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.

Grants drupināto un lauzto virsmu noteikšana pēc LVS EN 933-5:1998/NAC:2010

Filtrācijas koeficients pie max blīvuma pēc:

  • “Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikācijas 2017 12.3. pielikuma
  • ГОСТ 25584-90, 5. pielikums

Organisko vielu saturs pēc “Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikācijas 2017 12.5. pielikuma.

Kalifornijas koeficients CBR LVS EN 13286-47:2014*

Grunts agresivitāte pret tēraudu pēc ГОСТ 9.602-2016

Grunts agresivitāte pret betonu pēc BS 1377-3:1990

Grunts skābums pakāpe pēc Baumana-Gallija  pēc LVS EN 16502:2014*