Paraugu pieņemšanas kārtība

Paraugi tiek pieņemti  Margrietas ielā 7, Rīgā,  “Paraugu pieņemšana” telpā darba dienās no 9:30 līdz 16:30

No klienta tiek pieprasīts attiecīgais pavaddokuments ar informāciju par paraugiem (piem.,  līgums, vēstule, paraugu pieņemšanas-nodošanas akts u.c.).

Ja klientam tāda nav, uz vietas laboratorijā tiek aizpildīts pieteikums testēšanai. Pieteikuma noformēšanai no klienta tiek pieprasīta sekojošā informācija:

  • pasūtītāja nosaukums un adrese
  • objekta nosaukums un atrašanās vieta (ja nepieciešams)
  • paraugu ņemšanas datums un izpildītājs
  • parauga ņemšanas vieta un dziļums
  • parauga veids (piem., māls, smilts, grunts, gruntsūdens, monolīts u.tml.)
  • nosakāmie rādītāji (saskaņojot ar laboratoriju)
  • kontakpersona, tālruņa numurs vai e-pasts

 

No jaunajiem klientiem papildus tiek pieprasīti firmas rekvizīti.

Klients var pats aizpildīt elektroniski pieteikumu testēšanai (formas ir šeit) (lejupielādēt funkcija) un atsūtīt uz laboratorijas e-pastu latgeolab@gmail.com , vai izdrukāt aizpildīto pieteikumu un iesniegt to kopā ar paraugiem.

 

2.7.4. Paraugu uzglabāšana un likvidācija

Pēc vienošanās ar pasūtītāju laboratorija saglabā grunts paraugus noteiktu laika periodu un tad tiek atdoti klientam vai tiek likvidēti.

Ja savstarpējas vienošanās par paraugu uzglabāšanu nebija noformēta, tad paraugi tiek likvidēti pēc 2 nedēļām pēc testēšanas pārskata nosūtīšanas klientam.