Prasības paraugiem

Testēšanai nepieciešamais parauga daudzums

Testēšanas rādītājs Testēšanas metodika Prasības parauga daudzumam
Mitrums LVS EN ISO 17892-1:2015

ГОСТ 5180-2015

Māls un aleirīts – 30 g

Smilts – 350 g

Granšaina grunts – 4 kg

Blīvums (tilpummasa) LVS EN ISO 17892-2:2015

ГОСТ 5180-2015

Monolīts  ᴓ7,2 cm, h= 10 cm

vai ᴓ 5,7 cm, h= 5 cm

Smilts – 200 g

Minerāldaļiņu blīvums LVS EN ISO 12892-3:2016

ГОСТ 5180-2015

Māls un aleirīts – 10 g

Smilts – 100 g

Granšaina grunts – 100 g

Plūstamības  un drupšanas robežas LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 500 g (vai 300 g, ja daļiņu izmērs < 0,4 mm)
Plūstamības  un drupšanas robežas ГОСТ 5180-2015 300 g
Filtrācijas koeficients (caurlaidība) LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013

ГОСТ 25584-90 p.2. un p.3

Smilts – 600 g

Māls: 600 g – Ø 50 mm

3 kg  – Ø 75 mm

Filtrācijas koeficients Ceļu specifikācijas 2017. Pielikums 12.5.

ГОСТ 25584-90, 5.Pielikums

10 – 25 kg
Irdena bēruma blīvums un porainība LVS EN 1097-3:1998 Lielākais daļiņu izmērs Dmax  – Tilpums

līdz  4 mm – 3,5 L

līdz 16 mm – 15,5 L

līdz 31,5 mm – 30,5 L

līdz 63 mm – 60,5 L

Grants drupināto un lauzto virsmu saturs LVS EN 933-5:1998/NAC:2010 Nepieciešamais parauga daudzums ir atkarīgs no lielākās daļiņas izmēra (Dmax, mm)

Dmax= 63 mm – 45 kg

Dmax =32 mm – 6 kg

Dmax=16 mm – 1 kg

Dmax=8 mm – 0,1 kg

Granulometrija

Areometra metode

LVS EN ISO 17892-4:2017, p. 5.3. Māls un aleirīts – 50 g

Smilts – 100 g

Proktora tests LVS EN

3286-2:2012/NAC:2015

p. 7.1.

2,5 kg bliete, veidne A

Min 10 kg
p. 7.2.

2,5 kg bliete, veidne B

25 kg
Pārveidotais Proktora tests p.7.4.

4,5 kg bliete, veidne A

25 kg
Kalifornijas koeficients (CBR) LVS EN 13286-47:2014 50 kg
Organiskās vielas Ceļu specifikācijas 2017. Pielikums 12.3. 100 g (parauga frakcija, kura iziet caur 2 mm sietu)
Dabīgās nogāzes leņķis  Čapovska metode 1 kg
Lineārais nožuvums BS 1377-2:1990 300 g
Maksimālā molekulārā ūdensietilpība Čapovska metode 2 kg
Grunts uzbriešana

un izplešanās

ГОСТ 12248-2010, p.5.6. Monolīts min ᴓ=55 mm, h=30 mm

Vai traucētas struktūras paraugs ar uzrādīto grunts blīvumu un mitrumu.

Netiek testēti māla paraugi, kas satur daļiņas >5 mm.

Grunts saspiežamība LVS EN ISO 17892-5:2017

ГОСТ 12248-2010

Monolīti: ᴓ=75 mm, h=35 mm

ᴓ=55 mm, h=30 mm

Grunts pretestība bīdei LVS CEN ISO/TS 17892-10:2005

ГОСТ 12248-2010

Tiešās bīdes testi

Monolīts ᴓ=75 mm, h=150 mm

Grunts pretestība vienasu spiedei LVS CEN ISO/TS 17892-7:2005 Monolīti: ᴓ=72 mm, h=150 mm

ᴓ=38 mm, h=80 mm

Trīsasu testi

(Iekšējas berzes leņķis,

saiste, deformācijas modulis)

LVS CEN ISO/TS 17892-8:2005

LVS CEN ISO/TS 17892-9:2005

ГОСТ 12248-2010

Konsolidētie (drenēti un nedrenēti) testi

Monolīts   ᴓ 40 mm, h 300 mm

Nekonsolidētie, nedrenētie testi

Monolīts  ᴓ 40 mm, h 100 mm

Grunts  un gruntsūdens ķīmiskā testēšana

Testēšanas veids Testēšanas metodika Prasības parauga daudzumam
Grunts agresivitāte pret tēraudu ГOСT 9.602-2016 2 kg – PE maisā
Grunts agresivitāte pret betonu BS 1377-3:1990 500 g – PE maisā
Grunts skābums pakāpe pēc Baumana-Gallija LVS EN 16502:2014 500 g – PE maisā
Gruntsūdens agresivitāte pret tēraudu un betonu BS 1377-3:1990

LVS EN 27888:1993

LVS ISO 6058:1984

LVS ISO 6059:1984

LVS ISO 9297:2000

LVS ISP 6332:2000

LVS EN 13577:2007

LVS ISO 7150/1:1984

Gruntsūdens 1,5 L PE pudelē un 0,5 L PE pudelē ar 10 g CaCO3 pulveri

 

 

Grunts un minerālo materiālu granulometriskais sastāvs (sijāšanas metode)

 

LVS CEN ISO/TS 17892-4

Dmax, mm Testam nepieciešamais parauga daudzums
< 2,0 100 g
2,0 100 g
6,3 300 g
10,0 500 g
20,0 2 000 g
37,5 14 000 g
63,0 40 000 g

LVS EN 933-1:2013

Lielākas daļiņas diametrs Dmax, mm Testam nepieciešamais parauga daudzums, kg
90 80
32 10
16 2,6
8 0,6
≤ 4 0,2