Pakalpojumi

grunts fizikālās īpašības

Mitrums pēc LVS EN ISO 17892-1:2015
Blīvums pēc LVS EN ISO 17892-2:2015
Minerāldaļiņu blīvums pēc LVS EN ISO 12892-3:2016
Granulometriskais sastāvs pēc LVS EN ISO 17892-4:2021
Plastiskuma rādītāji pēc:

  • Plūstamības (krītošais konuss) un plastiskuma robežas LVS EN ISO/TS 17892-12:2021/A1:2022
  • Plūstamības (balansējošais Vasiļjeva konuss) un plastiskuma robežas ГОСТ 5180-2015*
  • Plūstamības robeža ar Kasagrandes iekārtu

Filtrācijas koeficients (mālainai un smilšainai gruntij) pēc LVS EN ISO/TS 17892-11:2019
Filtrācijas koeficients (mālainai un smilšainai gruntij) ГОСТ 25584-90*

Grunts uzbriešana un izplešanās pēc ГОСТ 12248-2010, p.5.6.*
Lineārais nožuvums pēc BS 1377, Part 2:1990*
Dabīgās nogāzes leņķis pēc E.Čapovska metodes*
Grunts agresivitāte pret tēraudu pēc ГОСТ 9.602-2016

Metodes atzīmētas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.

grunts mehāniskās īpašības

Oedometra tests ar augošu slodzi (deformācijas modulis Eoed, konsolidācijas koeficients cv) pēc LVS EN ISO 17892-5:2017
Neierobežota spiedes pretestība  (grunts pretestība vienasu spiedei R, nedrenātās bīdes pretestība cu) pēc LVS EN ISO 17892-7:2018
Tiešās bīdes testi (iekšējas berzes leņķis, saiste) pēc LVS EN ISO 17892-10:2019

Trīsasu spiedes testi
LVS EN ISO 17892-8:2018- nekonsolidēts, nedrenēts trīsasu tests (NN)
LVS EN ISO 17892-9:2018 – konsolidēts, nedrenēts trīsasu tests (KN), konsolidēts, drenēts trīsasu tests (KD)

 

minērālie materiāli

Mitrums pēc LVS EN 1097-5:2012*
Irdena bēruma blīvums  pēc LVS  EN 1097-3:1998*
Granulometriskais sastāvs pēc LVS EN 933-1:2013
Proktora sablīvēšana pēc LVS EN 13286-2:2012/NAC:2015, p.7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.
Grants drupināto un lauzto virsmu noteikšana pēc LVS EN 933-5:1998/NAC:2010
Filtrācijas koeficients pie max blīvuma pēc:

  • “Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikācijas 2019 12.3. pielikuma
  • ГОСТ 25584-90, 5. pielikums

Organisko vielu saturs pēc “Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikācijas 2019 12.5. pielikuma.
Kalifornijas koeficients CBR LVS EN 13286-47:2014*

Losanželosas koeficients pēc LVS EN 1097-2:2020

Metodes atzīmētas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.

grunts un ūdens ķīmiskās īpašības

Grunts agresivitāte pret betonu pēc BS 1377-3:1990
Ūdens agresivitāte pret betonu un tēraudu pēc BS 1377-3:1990
Grunts skābums pakāpe pēc Baumana-Gallija  pēc LVS EN 16502:2014*

Metodes atzīmētas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.