Pakalpojumi

grunts fizikālās īpašības

Mitrums pēc LVS EN ISO 17892-1:2015
Blīvums pēc LVS EN ISO 17892-2:2015
Minerāldaļiņu blīvums pēc LVS EN ISO 17892-3:2016
Granulometriskais sastāvs pēc LVS EN ISO 17892-4:2021
Plastiskuma rādītāji pēc:

  • Plūstamības (krītošais konuss) un plastiskuma robežas LVS EN ISO 17892-12:2021/A1:2022, p.5.3.; p.5.5.
  • Plūstamības (balansējošais Vasiļjeva konuss) un plastiskuma robežas ГОСТ 5180-2015*
  • Plūstamības robeža ar Kasagrandes iekārtu LVS EN ISO 17892-12:2021/A1:2022, p.5.4. 

Filtrācijas koeficients (mālainai un smilšainai gruntij) pēc LVS EN ISO 17892-11:2019 un ГОСТ 25584-2016*

Grunts uzbriešana un izplešanās pēc ГОСТ 12248.6-2020*
Lineārais nožuvums pēc BS 1377, Part 2:1990*
Dabīgās nogāzes leņķis pēc E.Čapovska metodes*
Grunts agresivitāte pret tēraudu pēc ГОСТ 9.602-2016*

Metodes atzīmētas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.

grunts mehāniskās īpašības

Oedometra tests ar augošu slodzi (deformācijas modulis Eoed, konsolidācijas koeficients cv) pēc LVS EN ISO 17892-5:2017
Neierobežota spiedes pretestība  (grunts pretestība vienasu spiedei R, nedrenātās bīdes pretestība cu) pēc LVS EN ISO 17892-7:2018
Tiešās bīdes testi (iekšējas berzes leņķis, saiste) pēc LVS EN ISO 17892-10:2019

Trīsasu spiedes testi
LVS EN ISO 17892-8:2018- nekonsolidēts, nedrenēts trīsasu tests (NN)
LVS EN ISO 17892-9:2018 – konsolidēts, nedrenēts trīsasu tests (KN), konsolidēts, drenēts trīsasu tests (KD)

Plātnes testi pēc DIN 18134:2012

 

minērālie materiāli

Mitrums pēc LVS EN 1097-5:2012*
Irdena bēruma blīvums  pēc LVS  EN 1097-3:1998*
Granulometriskais sastāvs pēc LVS EN 933-1:2013
Proktora sablīvēšana pēc LVS EN 13286-2:2012/NAC:2015, p.7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.
Grants drupināto un lauzto virsmu noteikšana pēc LVS EN 933-5:2023*
Filtrācijas koeficients pie max blīvuma pēc:

  • Autoceļu būbdarbu specifikācijām ABS 2023/1. Pielikums 8.3.
  • GOST 25584-2016, p.4.5.*

Organisko vielu saturs pēc  Autoceļu būbdarbu specifikācijām ABS 2023/1. Pielikums 8.3. un LVS EN 13039:2012*

Kalifornijas koeficients CBR pēc LVS EN 13286-47:2022*

Losanželosas koeficients pēc LVS EN 1097-2:2020

Metodes atzīmētas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.

grunts un ūdens ķīmiskās īpašības

Grunts agresivitāte pret betonu pēc BS 1377-3:1990
Ūdens agresivitāte pret betonu un tēraudu pēc BS 1377-3:1990
Grunts skābums pakāpe pēc Baumana-Gallija  pēc LVS EN 16502:2014*

Karbonātu saturs gruntī pēc BS 1377-3:1990*

Grunts specifiska elektrovadītspēja  pēc LVS ISO 11265:1994*

Metodes atzīmētas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.