Prasības paraugiem

Testēšanai nepieciešamais parauga daudzums

Testēšanas rādītājs Testēšanas metodika Parauga daudzums
Mitrums

LVS EN ISO 17892-1

ГОСТ 5180

Māls un aleirīts – 30 g

Smilts – 100 g

Granšaina grunts – 500 g

Blīvums (tilpummasa)

LVS EN ISO 17892-2

ГОСТ 5180

Monolīts  ᴓ7,2 cm, h= 10 cm

vai ᴓ 5,7 cm, h= 5 cm

Minerāldaļiņu blīvums

LVS EN ISO 17892-3, p.5.1.

ГОСТ 5180

Māls un aleirīts – 10 g

Smilts – 100 g

Grantaina grunts – 100 g

Plūstamības  un drupšanas robežas LVS EN ISO 17892-12 500 g (vai 300 g, ja daļiņu izmērs < 0,4 mm)
Plūstamības  un drupšanas robežas ГОСТ 5180 300 g
Filtrācijas koeficients (caurlaidība)

LVS EN ISO 17892-11

ГОСТ 25584 p.4.2. un p.4.4.

10 kg

Smilts – 600 g

Māls – 1000 g

Filtrācijas koeficients

Autoceļu būbdarbu specifikācijas ABS 2023/1. Pielikumi 8.3. 

ГОСТ 25584 p.4.5.

10 – 25 kg
Irdena bēruma blīvums un porainība LVS EN 1097-3:1998

Lielākais daļiņu izmērs Dmax  – Tilpums

līdz  4 mm – 3,5 L

līdz 16 mm – 15,5 L

līdz 31,5 mm – 30,5 L

līdz 63 mm – 60,5 L

Grants drupināto un lauzto virsmu saturs LVS EN 933-5

Nepieciešamais parauga daudzums ir atkarīgs no lielākās daļiņas izmēra (Dmax, mm)

Dmax= 63 mm – 45 kg

Dmax =32 mm – 6 kg

Dmax=16 mm – 1 kg

Dmax=8 mm – 0,1 kg

Granulometrija

Areometra metode

LVS EN ISO 17892-4
p.5.2.
p. 5.3.

Māls un aleirīts – 50 g

Smilts – 100 g

Proktora tests LVS EN 13286-2  
 

p. 7.1.

2,5 kg bliete, veidne A

Min 10 kg
 

p. 7.2.

2,5 kg bliete, veidne B

25 kg
Pārveidotais Proktora tests

p.7.4.

4,5 kg bliete, veidne A

25 kg
Kalifornijas koeficients (CBR) LVS EN 13286-47 50 kg
Organiskās vielas

Autoceļu būbdarbu specifikācijas ABS 2023/1. Pielikums 8.5.

100 g (parauga frakcija, kura iziet caur 2 mm sietu)
Dabīgās nogāzes leņķis  Čapovska metode 1 kg
Lineārais nožuvums BS 1377-2:1990 300 g
Maksimālā molekulārā ūdensietilpība Čapovska metode 2 kg
Grunts uzbriešana un izplešanās ГОСТ 12248.6

Monolīts min ᴓ=50 mm, h=150 mm

Vai traucētas struktūras paraugs ar uzrādīto grunts blīvumu un mitrumu.

Netiek testēti māla paraugi, kas satur daļiņas >5 mm.

Grunts saspiežamība

LVS EN ISO 17892-5

ГОСТ 12248

 
Grunts pretestība bīdei

LVS EN ISO 17892-10

ГОСТ 12248

Tiešās bīdes testi

Monolīts ᴓ=72 mm, h=150 mm

Grunts pretestība vienasu spiedei LVS EN ISO 17892-7

Monolīti: ᴓ=72 mm, h=150 mm

ᴓ=38 mm, h=80 mm

Trīsasu testi

(Iekšējas berzes leņķis, saiste, deformācijas modulis)

LVS EN ISO 17892-8

LVS EN ISO 17892-9

ГОСТ 12248

Konsolidētie (drenēti un nedrenēti) testi

Monolīts   ᴓ 40 mm, h 250 mm

Nekonsolidētie, nedrenētie testi

Monolīts  ᴓ 40 mm, h 100 mm

Grunts ķīmiskā testēšana
Testēšanas veids Testēšanas metodika Prasības parauga daudzumam
Grunts agresivitāte pret tēraudu ГOСT 9.602 2 kg – PE maisā
Grunts agresivitāte pret betonu BS 1377-3 500 g – PE maisā
Grunts skābums pakāpe pēc Baumana-Gallija
Grunts specifiskā elektovadamība
Karbonātu saturs gruntī

LVS EN 16502
LVS ISO 11265
BS 1377-3:1990

500 g – PE maisā
200 g – PE maisā
100 g -PE maisā
Grunts un minerālo materiālu granulometriskais sastāvs (sijāšanas metode)

 

LVS EN ISO 17892-4

D90, mm Testam nepieciešamais parauga daudzums
0,5 50 g
1,0 100 g
4,0 150 g
6,0 350 g
8,0 600 g
16,0 2,5 kg
22,4 5 kg
31,5 10 kg
45,0 20 kg
63,0 40 kg
75,0 56 kg

LVS EN 933-1:2013

Lielākas daļiņas diametrs Dmax, mm Testam nepieciešamais parauga daudzums, kg
90 80
63 15
32 10
16 2,6
8 0,6
≤ 4 0,2