Pakalpojumi

grunts fizikālās īpašības

Mitrums  pēc LVS EN ISO 17892-1:2015
Blīvums  pēc LVS EN ISO 17892-2:2015
Minerāldaļiņu blīvums  pēc LVS EN ISO 17892-3:2016, p.5.1.
Granulometriskais sastāvs pēc LVS EN ISO 17892-4:2021, p.5.2. un p.5.3.
Plastiskie rādītāji :

  • Plūstamības robeža ar krītošo konusu pēc LVS EN ISO 17892-12:2021/A1:2022, p.5.3.
  •  Plūstamības robeža ar Kasagrandes iekārtu pēc LVS EN ISO 17892-12:2021/A1:2022, p.5.4.
  • Plastiskuma robeža pēc LVS EN ISO 17892-12:2021/A1:2022, p.5.5.
  • Plūstamības (balansējošais Vasiļjeva konuss) un plastiskuma robežas pēc ГОСТ 5180-2015*

Filtrācijas koeficients   smilšainai gruntij pēc LVS EN ISO 17892-11:2019, p.6.3.1. un pēc ГОСТ 25584-2016, p.4.2.; mālainai gruntij pēc  LVS EN ISO 17892-11:2019, p.6.3.2.*  

Grunts uzbriešana un izplešanās  pēc ГОСТ 12248.6-2020*
Lineārais nožuvums  pēc BS 1377, Part 2:1990*
Dabīgās nogāzes leņķis  pēc E.Čapovska metodes*
Grunts agresivitāte pret tēraudu  pēc ГОСТ 9.602-2016*

Metodes atsaucas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.

grunts mehāniskās īpašības

Oedometra tests ar augošu slodzi (deformācijas modulis E oed , konsolidācijas koeficients c v ) pēc LVS EN ISO 17892-5:2017 

Neierobežota spiedes pretestība  (grunts pretestība vienasu spiedei R, nedrenātās bīdes pretestība c u ) pēc LVS EN ISO 17892-7:2018

Tiešās bīdes testi (iekšējas berzes leņķis, saite) pēc LVS EN ISO 17892-10:2019
 
 

Trīsasu spiedes testi
LVS EN ISO 17892-8:2018*- nekonsolidēti, nedrenēti trīsasu testi (NN)
LVS EN ISO 17892-9:2018 – konsolidēti, nedrenēti trīsasu testi (KN); konsolidēti, drenēti trīsasu testi (KD)

Plātnes testi  pēc DIN 18134:2012

 

minērālie materiāli

Mitrums pēc LVS EN 1097-5:2012*

Irdena bēruma blīvums   pēc LVS EN 1097-3:1998* 

Granulometriskais sastāvs  pēc LVS EN 933-1:2013

Proktora sablīvēšana  pēc LVS EN 13286-2:2012, p.7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.

Grants drupināto un lauzto virsmu  noteikšana pēc LVS EN 933-5:2023*

Filtrācijas koeficients pie max blīvuma  pēc: 

  • Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023/1. Pielikums 8.3.
  • GOST 25584-2016, p. 4.5.*

Organisko vielu saturs  pēc:   

  • Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023/1. Pielikums 8.5. 
  • LVS EN 13039:2012* 

Kalifornijas koeficients CBR pēc LVS EN 13286-47:2022*

Losanželosas koeficients  pēc  LVS EN 1097-2:2020

Metodes atsaucas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.

grunts un ūdens ķīmiskās īpašības

Grunts agresivitāte pret betonu  pēc BS 1377-3:1990 un ISO 10390:2021
Ūdens agresivitāte pret betonu un tēraudu  pēc BS 1377-3:1990; LVS EN ISO 10523:2012; LVS EN 27888:1993; LVS ISO 6058:1984; LVS ISO 6059:1984; LVS ISO 9297:2000; LVS EN 13577:2007; LVS ISO 7150/1:1984*
Grunts skābuma pakāpe pēc Baumana-Gallija   pēc LVS EN 16502:2014*

Karbonātu saturs gruntī pēc BS 1377-3:1990*

Grunts standarta elektrovadītspēja  pēc LVS ISO 11265:1994*

Metodes atsaucas ar zvaigznīti * nav iekļautas laboratorijas akreditācijas sfērā.